Djelatnost

Remmers je već preko 50 godina:

kao uspješna, srednje staleška obiteljska tvrtka, vodeća u građevinskoj kemiji i industriji lakova za drvo

neovisna o koncernu

tradicijski savjesna i inovacijski jaka

Preko 1000 radnika stoje na raspolaganju za najveću kompetentnost po pitanju zaštite drva i kod zaštite objekata - od podruma do krova.

Sa preko 400 proizvodnih sustava postavili smo na tržište tehničke i kvalitativne standarde i nudimo sa premium-kvalitetom i top-servisom (uslugom) veću vrijednost kupcima.